Ochrana osobních údajů

Vážení zákazníci, jak jistě víte, v tomto měsíci vstupuje v platnost celoevropská vyhláška označovaná zkratkou GDPR, jejímž cílem je zvýšení ochrany osobních údajů. Ráda bych Vás proto informovala, že Vaše osobní údaje - jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a emailová adresa, které mi sami poskytujete, využívám pouze pro naplnění našeho smluvního vztahu - prodej a dodání Vámi objednaného zboží, fakturace a vedení účetnictví. Vaše osobní údaje chráním a nikomu třetímu nepředávám ani neprodávám. Prosím berte na vědomí, že závaznou objednávkou dáváte souhlas k použití a uchování těchto údajů po dobu nezbytně nutnou, kterou mi stanovují předpisy a zákony. Děkuji 

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Provozovatel internetové prezentace na doméně rosova.cz neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne provozovateli internetové prezentace na doméně rosova.cz tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb internetové prezentace na doméně rosova.cz, účastní se průzkumů, účastní se hlasování apod. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně.

Provozovatel internetového obchodu na doméně rosova.cz se zavázal chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Aniž byste nám sdělili jakékoliv osobní údaje, můžete se podívat na internetovou prezentaci, či podat požadavek na provozovatele internetové prezentace na doméně rosova.cz.

Provozovatel internetové prezentace na doméně rosova.cz si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a provozovatel internetové prezentace na doméně rosova.cz za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost.

Platné od 01.01.2012